The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Jabłoński, Aleksander

LC control no.n 00099381
Personal name headingJabłoński, Aleksander
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inDyskusja okrągłego stołu na temat fizyka polska u progu trzeciego tysiąclecia, odbyta w ramach ogólnopolskiej sesji naukowej z okazji stulecia urodzin Aleksandra Jabłońskiego, 1998: t.p. (Aleksandra Jabłońskiego)
Not found inKto jest kim w Polsce