The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Radziejów (Poland)

LC control no.n 2001035462
Geographic headingRadziejów (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Radziejów
Found inWieczorek, Jan. 600-lecie bitwy pod Płowcami i historia klasztoru w Radziejowie Kujawskim, 1999.
Geonet on WWW, 05-10-01 (Radziejów, ppl 52°37ʹN 18°32ʹE)
Geographic area codee-pl---