The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Ruchniewicz, Małgorzata

LC control no.n 2002023504
Descriptive conventionsrda
Personal name headingRuchniewicz, Małgorzata
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date1970
Place of birthBystrzyca Kłodzka (Poland)
Field of activityPoland--History
AffiliationUniwersytet Wrocławski
Profession or occupationHistorians College teachers
Found inRuchniewicz, Małgorzata. Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-59, 2000: t.p. (Małgorzata Ruchniewicz)
Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953, 2010: t.p. (Małgorzata Ruchniewicz) p. 4 of cover (b. 1970; dr historii)
Wikipedia, viewed September 21, 2022: Polish Małgorzata Ruchniewicz page (Małgorzata Ruchniewicz; born 1970 in Bystrzyca Kłodzka; Polish historian, specializing in modern Polish historian; teache at the Uniwersytet Wrocławski)
   <https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Ruchniewicz>
Associated languagepol