The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Dalian Shi (China)

LC control no.n 2002064362
Descriptive conventionsrda
Geographic headingDalian Shi (China)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageChina--Dalian Shi
Variant(s)Ta-lien shih (China)
Da lian (Liaoning Sheng, China)
Dalian (China)
大连 (China)
大连市 (China)
See alsoLüda Shi (China)
    Browse this term in  LC Authorities
Special noteNon-Latin script references not evaluated
Found inDalian Shi gong hui zhi, 1993: t.p. (Dalian Shi)
Zhonghua Renmin Gongheguo zheng qu biao zhun di ming tu ji, 1999: p. 47 (In 1945 Dalian Shi was under Xing zheng yuan and was superseded by Lüda Shi in 1950; In 1981 the name of Lüda Shi changed to Dalian Shi)
Zhonghua Renmin Gongheguo xian ji yi shang xing zheng qu hua yan ge, 1986: v. 1, p. 317 (Lüda Shi changed its name to Dalian Shi which was approved by Guo wu yuan on Feb. 9, 1981)
Zhonghua Renmin Gongheguo di ming da ci dian, 1998: 875-890 (Dalian Shi includes Lüshunkou Qu, etc. 10 administrative subdivisions and PPL Dalian)
Ta-lien nien chien, 1990: cover (Da lian [in rom.]; Ta-lien shih); 1996: jkt. (Dalian shi [in rom.])
GEOnet, Oct. 29, 2002 (Dalian Shi--ADM2, 38°55ʹ44ʺN 121°39ʹ08ʺE CH19 [Liaoning Sheng], variants: Lüda Shi [earlier name])
GEOnet, viewed November 15, 2017: (Dalian Shi [Approved]; Dalian [Short]; second-order administrative division in China, 39°44ʹ25ʺN 122°15ʹ21ʺE CH19; non-roman script: 大连市, 大连)
Geographic area codea-cc-lp