The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

LC control no.n 2002134645
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Warsaw School of Social Sciences and Humanities
Warsaw School of Social Psychology
Found inSynchrony in biological and physical systems, 2000: t.p. (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
Bliski Wschód (Warsaw, Poland), 2004: t.p. (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) verso of t.p. (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie)
Its WWW home page, Mar. 10, 2010: Polish-language home page (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) English-language home page (Warsaw School of Social Sciences and Humanities)
Scalable computing, Mar. 10, 2010: link to English-language page Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej home page from journal home page (Warsaw School of Social Psychology)