The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

LC control no.n 2003014078
Corporate name headingŚląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
See alsoCentrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska
    Browse this term in  LC Authorities
Found inArchitektura modernistyczna Katowic i innych miast polskiego i czeskiego Śląska, 2002: t.p. (Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach)
Województwo śląskie WWW home page, Oct. 8, 2004 (Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach [no publs in LC data base] chgd name to Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach by decree of Aug. 26, 2002)
Not found inLC data base, Oct. 7, 2004 (hdg.: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska)