The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

LC control no.n 2003056870
Corporate name headingStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inKrakowskie Kolokwium Heraldyczne (1st : 1999 : Uniwersytet Jagielloński). Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, 2000: t.p. (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski)