The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Nanjing (Jiangsu Sheng, China)

LC control no.n 2004021084
Descriptive conventionsrda
Geographic headingNanjing (Jiangsu Sheng, China)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageChina--Nanjing (Jiangsu Sheng)
Variant(s)Chin-ling (China)
Ginling (China)
Jinling (China)
Nan Jing (China)
Nanjingshi (China)
Nankin (China)
Nanking
Nanking (China)
Found inHuang, S. Chin-ling wu chi, 1982: t.p. (Chin-ling)
Tzʻu hai, 1979: p. 3873 (Chin-ling, also called Nan-ching shih)
Cabrol, Y. 500 jours à Nankin, c1983: t.p. (Nankin)
Evaluation of distance education ... 1987: t.p. (Nanjing, China)
NUCMC data form U. if Wash. Lib. for Meade family. Papers, 1794-1934 (Ginling)
Nan-ching lü yu shou tsʻe, 1991: cover p. 4 (Nan Jing ... [in rom.])
Chin-ling ku pan hua, 1993: cover p. 4 (Jinling [in rom.])
GEOnet, Mar. 18, 1999 (PPL--32⁰03ʹ42ʺN 118⁰46ʹ40ʺE, variants: Nan-ching, Nan-ching-shih, Nanking; another Nanjing located in Jiangxi Sheng)
Geographic area codea-cc-ku