The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Poland. Polskie Siły Zbrojne. Armia Krajowa Obywatelska

LC control no.n 2004026965
Corporate name headingPoland. Polskie Siły Zbrojne. Armia Krajowa Obywatelska
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Poland. Polskie Siły Zbrojne. Obywatelska Armia Krajowa
AKO
OAK
Armia Krajowa Obywatelska (Poland)
Obywatelska Armia Krajowa (Poland)
Poland. Polskie Siły Zbrojne. Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj. Armia Krajowa Obywatelska
See alsoPoland. Polskie Siły Zbrojne. Armia Krajowa
    Browse this term in  LC Authorities
Wolność i Niezawisłość (Organization)
    Browse this term in  LC Authorities
Found inZieleniewski, Jerzy. Raporty wywiadu AK-AKO-WiN obwodu Wysokie Mazowieckie w Okrȩgu Białystok 1944-1947, 2001- : v. 1, p. iv (Armii Krajowej Obywateli (Obywatelska Armia Krajowa); in Sept. 1945 became part of the Zrzeszenie WiN)
Armia Krajowa Obywatelska website, Apr. 15, 2004: (Armia Krajowa Obywatelska (AKO), also known as the Obywatelska Armia Krajowa (OAK); after the dissolution of the Armia Krajowa on Jan. 19, 1945 formed Feb. 15-18, 1945 by Władysław Liniarski, the commanding officer of the Okręg Białostok AK; in May 1945 became part of the Delegatura Sił Zbrojnych; in the fall of 1945 absorbed into the Zrzeszenie WiN)