The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

LC control no.n 2005053325
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
See alsoPredecessor: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    Browse this term in  LC Authorities
Beginning date2000-06
Field of activitySpecial education
Found inStudencka młodość przełomu wieków, 2004: t.p. (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Walka caratu ze szkołą polską ... 1993: t.p. (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; located in Warsaw)
Wikipedia (Polish), May 31, 2021 "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie" article (institution established in 1922 (from merger of Państwowy Instytut Fonetyczny with Państwowe Seminarium Pedagogiki Specjalnej) as Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS); PIPS received the status of university-level institution in 1970 and changed name in 1976 to Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; name changed again in June, 2000, to Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)