The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Zirk-Sadowski, Marek

LC control no.n 2006083799
Personal name headingZirk-Sadowski, Marek
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Sadowski, Marek Zirk-
Found inMetodologia transpozycji prawa wspólnotowego do prawa krajowego w zakresie Jednolitego Rynku, 1998: t.p. (Marek Zirk-Sadowski)
OCLC, May 19, 2008: (Pol. Nat. Lib. hdg.: Zirk-Sadowski, Marek (1952- ); usage: Marek Zirk-Sadowski)