The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Rutkiewicz, Jan, 1931-

LC control no.n 2007022779
Personal name headingRutkiewicz, Jan, 1931-
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inRutkiewicz, Jan. Wojsko łotewskie, 1918-1940, oraz, Łotewskie formacje zbrojne, 1915-1950, 2005: t.p. (Jan Rutkowski)
Biblioteka Narodowa Opac, Mar. 30, 2007 (Rutkiewicz, Jan, 1931-)