The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Korniłowicz, Wł. (Władisław), 1884-1946

LC control no.n 2009049317
Personal name headingKorniłowicz, Wł. (Władisław), 1884-1946
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Korniłowicz, Władisław, 1884-1946
Found inPrzewodnik po literaturze religijnej i pokrewnych dziedzinach filozofji i nauk społecznych, 1927: t.p. (Wł. Korniłowicz) p. 227 (ks. Władysław Korniłowicz)
Biblioteka Narodowa database, Aug. 6, 2009: (hdg.: Korniłowicz, Władisław (1884-1946); variant: Korniłowicz, Władisław Emil)