The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (Warsaw, Poland)

LC control no.n 2010047150
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingZachęta Narodowa Galeria Sztuki (Warsaw, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Zachęta (Art Gallery : Warsaw, Poland)
Galeria Zachęta (Warsaw, Poland)
Galeria "Zachęta" w Warszawie
National Gallery of Contemporary Art, Zachęta (Warsaw, Poland)
Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta (Warsaw, Poland)
Zachęta National Gallery of Art (Warsaw, Poland)
Zachęta Państwowa Galeria Sztuki (Warsaw, Poland)
Zachęta Gallery of Contemporary Art (Warsaw, Poland)
Nationale Kunstgalerie Zachęta (Warsaw, Poland)
Beginning date1900
LocatedWarsaw (Poland)
Found inFotografia, wystawa z okazji 40-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików, 1987: t.p. (Galeria Zachęta)
Themerson, S. Stefan i Franciszka Themerson, 1982: p. preceding t.p. (Galeria "Zachęta" w Warszawie)
Joshua Neustein : Polish forests and other drawings, c1997: t.p. (The National Gallery of Contemporary Art, Zachęta)
Intern. dir. of arts, 1997/98: v. 2, p. 482 (Galeria Zachęta, pl. Malachowskiego 3, 00-916 Warszawa)
Maria Jarema, 1908-1958, 1998: t.p. (Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta) p. facing t.p. (located in Warsaw)
Edward Dwurnik, 2001: t.p. (Zachęta Gallery of Contemporary Art, Warszawa)
Warszawa-Moskwa/Moskva-Varshava, 1900-2000: t.p. (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
Zbigniew Libera, 2009: t.p. (Zachęta National Gallery of Art; loc. Warsaw)
Fotomontaż polski w XX-leciu międzywojennym, c2003: t.p. (Zachęta Państwowa Galeria Sztuki)
Kutura Polski website, July 21, 2010 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki; founded in 1900)
Zachęta website, July 21, 2010 (Zachęta; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)6
Gender Check, c2009: facing t.p. (Nationale Kunstgalerie Zachęta, Warschau)
Henryk Tomaszewski, 2014: t.p. (Zachęta National Gallery of Art)
Associated languagepol eng