The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Czarnek, Przemysław

LC control no.n 2012001877
Personal name headingCzarnek, Przemysław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inPodstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w rzeczypospolitej polskiej i republice włoskiej, 2010: t.p. (Przemysław Czarnek)