The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Majewski, Marcin, 1980-

LC control no.n 2012043211
Personal name headingMajewski, Marcin, 1980-
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inDziałalność ustawodawcza biskupa Wilhelma Pluty, rządcy kościoła gorzowskiego w latach 1958-1986, 2011: t.p. (Ks. Marcin Majewski)
Polish National Library online catalog, July 3, 2012 (Majewski, Marcin, 1980-)