The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Slovakia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

LC control no.n 2013180064
Corporate name headingSlovakia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inSpráva o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za rok 2009, 2010: t.p. (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)