The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Twierdza Grudziądz

LC control no.n 2015019194
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingTwierdza Grudziądz
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Citadel of Grudziądz
Cytadela w Grudziądzu
Königlich Preussische Fortifikation Graudenz
Found inTwierdza Grudziądz, 2012: t.p. (Twierdza Grudziądz) cover (Königlich Preussische Fortifikation Graudenz)
Toruńskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Koło Twierdza Grudziądz, Mar. 26, 2015 (Twierdza Grudziądz)
Informacja Turystyczna w Grudziądzu website, Mar. 26, 2015 (Cytadela w Grudziądzu, Twierdza Grudziądz; built by the Prussians 1776-1788; last used during WWII)
Grudziądz oficjalny portal miejski, Mar. 26, 2015 (Citadel of Grudziądz, partly demolished after WWII)