The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

LC control no.n 2016183084
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Pomeranian Medical University in Szczecin
PUM (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
P.U.M. (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
See alsoPredecessor: Pomorska Akademia Medyczna im. Generała Karola Świerczewskiego w Szczecinie
    Browse this term in  LC Authorities
Beginning date2010-08-21
Found inPomeranian journal of life sciences, 2015: t.p. (Pomeranian Medical University in Szczecin; PUM) t.p. verso (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Pomorski Uniwersytet Medyczny Web site, March 31, 2016 (Pomorska Akademia Medyczna has become the Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie on August 21, 2010)