The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Czubiński, Antoni

LC control no.n 50018704
Personal name headingCzubiński, Antoni
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inHis Strajki rolne w Wielkopolsce ... 1959.
Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921, 2002: t.p. (Antoni Czubiński) cover p. 4 (Prof. zw. dr hab.; b. Nov. 22, 1928)
Warszawski epizod w życiu profesora Antoniego Czubińskiego, 2005: cover p. 4 (Antoni Czubiński ; b. 1928-d. 2003)