The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Uniwersytet Gdański

LC control no.n 50060311
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingUniwersytet Gdański
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Universität Gdańsk
University of Gdańsk
See alsoPredecessor: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku
    Browse this term in  LC Authorities
Beginning date1970
Associated countryPoland
LocatedGdańsk (Poland)
Found inIts Praca habilitacyjna, 1975.
Zeszyty naukowe Wydziału Human. Ekonom. kszt., 1 (1971): t.p. (Uniwersytet Gdański) p. 127 (formerly Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku)
Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Holenderskim Instytutem Ekonomicznym w Rotterdamie, 1982: p. 29 (University of Gdańsk)
Rechnergestützte Kosten- und Effektivitätsanalyse, 1988: t.p. (Universität Gdańsk)
Information from 678 field, converted May 31, 2018 (Found. in 1970; successor to Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku.)
Invalid LCCNn 50065352