The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Xiao, Yan, 464-549

LC control no.n 79034658
Descriptive conventionsrda
Personal name headingXiao, Yan, 464-549
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Hsiao, Yen, 464-549
蕭衍, 464-549
萧衍, 464-549
Liang Wudi, 464-549
Liang Wu-ti, 464-549
梁武帝, 464-549
Xiao, Shuda, 464-549
Hsiao, Shu-ta, 464-549
萧叔达, 464-549
Xiao, Lian'er, 464-549
萧练儿, 464-549
Liang Gaozu, 464-549
梁高祖, 464-549
Birth date0464
Death date0549
Special noteMachine-derived non-Latin script reference project.
Non-Latin script references not evaluated.
Non-Latin script references reviewed in NACO CJK Funnel References Project.
Found inBodhidharma. Ta-mo ta sheng ju tao ssu hsing kuan, 1978 (a.e.) t.p. (梁武帝蕭衍 = Liang Wu-ti Hsiao Yen)
Giles (Hsiao Yen; t. Shu-ta; A.D. 464-549; 1st ruler of the Liang dynasty)
Bai du bai ke WWW site, Apr. 21, 2011 (梁武帝萧衍 = Liang Wudi Xiao Yan; 464-549; zi: 叔达 = Shuda, 练儿 = Lian'er; native of Nanlanling Zhongduli (Jiangsu Changzhou Shi Wujin Qu); temple name: 高祖 = Gaozu)