The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Reken (Germany)

LC control no.n 79094823
Geographic headingReken (Germany)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageGermany--Reken
Variant(s)Reken, Ger.
Found inSchwering, A. Die Malerin Agatha Schwering, 1978 (subj.) cover (Reken)
BGN 8-2-79 (Reken, W. Ger., RSta & popl, 51°49ʹN 7°02ʹE)
LC data base, 06-25-96 (hdg.: Reken, Ger.)
Belmans, G. Die Flurnamen der Gemeinde Reken, 1995: t.p. (Reken)
Geographic area codee-gx---