The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Fei, Xiaotong

LC control no.n 79124693
Descriptive conventionsrda
LC classificationPL2857.E3976
Personal name headingFei, Xiaotong
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Fei, Hsiao-tʻung
Feĭ, Si︠a︡otun
Fei, Xiao Tong
Fei, Xiaotong, 1910-2005
Feixiaotong
Hi, Kōtsū
費孝通
费孝通
Birth date19101102
Death date20050424
Place of birthWujiang Shi, China
Field of activitysociology anthropology
Profession or occupationresearcher professor
Special noteMachine-derived non-Latin script reference project.
Non-Latin script references not evaluated.
Non-Latin script references reviewed in NACO CJK Funnel References Project.
Found inPeasant life in China ... 1939: t.p. (Hsiao-tung Fei)
Toward a people's anthropology, 1981: t.p. (Fei Hsiao Tung) cover p. 4 (Fei Xiaotong)
Fei Xiaotong, Qian Weichang zai Nei Menggu di xue shu bao gao, 1983: t.p. (费孝通 = Fei Xiaotong) colophon (Feixiaotong)
Chūgoku no seinen, chūnen, rōnen, 1987: t.p. (費孝通 = Hi Kōtsū)
Xiang zhen jing ji bi jiao mo shi, 1988: t.p. (费孝通 = Fei Xiaotong) biog. data (b. Nov. 1910)
His Kitaĭskai︠a︡ derevni︠a︡ glazami ėtnografa, 1989: t.p. (Feĭ Si︠a︡otun)
Wikipedia WWW site, May 4, 2005 (Fei Xiaotong; b. Nov. 2, 1910, Wujiang; d. Apr. 24, 2005, Beijing; Chinese researcher and professor of sociology and anthropology)
Fei Xiaotong min zu yan jiu wen ji xin bian, 2006: t.p. (费孝通 = Fei Xiaotong; Fei Xiao Tong)
Za xie jia ji, 1982 t.p. (费孝通 = Fei Xiaotong)
Associated languagechi