The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Kazimierz Dolny (Poland)

LC control no.n 79131509
Descriptive conventionsrda
Geographic headingKazimierz Dolny (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Kazimierz Dolny
Variant(s)Kazimierz (Puławy, Poland)
Kazimierz (Lublin, Poland)
Kuzmir (Lublin, Poland)
Kozmir (Lublin, Poland)
Kazimierz, Poland (Powiat Puławski)
Kazimierz nad Wisłą (Poland)
Kazimerzh (Lublin, Poland)
Kazimierz n/Wisłą (Poland)
Found inCol. Lipp. gaz., 1962 (Kazimierz or Kazimierz Dolny, Rus. Kazimerzh, town, Poland)
Euroregion Bug, 1994: p. 199 (Kazimierz n/Wisłą)
Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym, 2006: t.p. (Kazimierz Dolny)
GEOnet, Nov. 16, 2007 (Kazimierz Dolny; PPL; 51°19ʹN 21°57ʹE; variant: Kazimierz)
Mapa Polski online, Nov. 16, 2007 (Kazimierz Dolny; 51°19ʹN 21°56ʹE; in woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Kazimierz Dolny)
Biblioteka Narodowa, Nov. 16, 2007 (Kazimierz Dolny (woj. lubelskie))
Geographic area codee-pl---