The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Biała Podlaska (Poland)

LC control no.n 80008172
Descriptive conventionsrda
Geographic headingBiała Podlaska (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Biała Podlaska
Variant(s)Biała Podlaska, Poland (City)
Bela (Poland)
Biała (Poland)
Biała Książęca (Poland)
Бяла-Подляска (Poland)
Bi︠a︡la Podli︠a︡ska (Poland)
Associated countryPoland
Special noteNon-Latin script references not evaluated.
Found inGeoNames, algorithmically matched, 2009 (ppl; 52°02ʹ00ʺN 023°08ʹ00ʺE)
Jodłowski, Antoni. Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu: p. [3] (Białej Podlaskiej, zwanej w XVII i XVIII wieku Białą Książęcą)
Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej i Brześcia, 2016: p. 227 (Бяла-Подляска = Bi︠a︡la Podli︠a︡ska)
Geographic area codee-pl---