The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

ASEAN

LC control no.n 80020520
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingASEAN
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Tung nan Ya kuo chia hsieh hui
Dong nan Ya guo jia xie hui
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
Tōnan Ajia Shokoku Rengō
Association of South East Asian Nations
Assot︠s︡iat︠s︡ii︠a︡ stran I︠U︡go-Vostochnoĭ Azii
Association of Southeastasian Nations
Samākhom ʻĀsīan
Verband Südostasiatischer Nationen
Association des pays de l'Asie du Sud-Est
Assot︠s︡iat︠s︡ii︠a︡ gosudarstv I︠U︡go-Vostochnoĭ Azii
Association des nations d'Asie du Sud-Est
Asosasyon ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya
Tongnama Kukka Yŏnhap
Samākhom Prachāchāt hǣng ʻĒsīa Tawanʻō̜k Chīang Tai
Tung nan Ya kuo hsieh
Dong nan Ya guo xie
Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Association des nations du Sud-Est asiatique
A.N.S.E.A.
ANSEA
Association of Southeast Asian Nations
东南亚国家協會
Āsiyān
ʼA rheʹ Toṅʻ ʼĀrha Nuiṅʻ ṅaṃ myāʺ ʼA saṅʻʺ
ʼĀchīyaṃ
See alsoAssociation of Southeast Asia
    Browse this term in  LC Authorities
Field of activitySoutheast Asia
Special noteMachine-derived non-Latin script reference project.
Non-Latin script reference not evaluated.
Found inIts Report of the meeting ... 1970.
Ou-yang, J. H. Tung nan Ya kuo chia hsieh hui chih yen chiu, 1981: t.p. (Tung nan Ya kuo chia hsieh hui)
Khaldin, M. A. ASEAN bez illi︠u︡ziĭ, 1983: t.p. (ASEAN) p. 3 (Assot︠s︡iat︠s︡ii︠a︡ stran I︠U︡go-Vostochnoĭ Asii)
The Association of Southeastasian Nations, 1982: t.p. (Association of Southeastasian Nations)
Warārin Suwannāsai. Khwāmrūammư̄ thāng kānmư̄ang khō̦ng Samākhom ʻĀsīan, 1976.
Rust, W. L. ASEAN, regionale Zusammenarbeit im Schatten der Grossmächte, c1985: t.p. (ASEAN) p. 5 (Verband Südostasiatischer Nationen)
Denis, P. L'ASEAN (Association des pays de l'Asie du Sud-Est), 1981.
Samoĭlenko, V.V. ASEAN, politika i ėkonomika, 1982: verso t.p. (Assot︠s︡iat︠s︡ii gosudarstv I︠U︡go-Vostochnoĭ Azii)
Sepulchre, C. L'ASEAN, carrefour du pacifique, 1987: t.p. (Association des nations d'Asie du Sud-Est)
Antolohiya ng mga panitikang ASEAN, 1984- : t. 1b, p.ii (Asosasyon ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya)
Tʻaepʻyŏngyang kyŏngje hyŏmnyŏk kwa ASEAN, 1987: t.p. (ASEAN) pref. (Tongnama Kukka Yŏnhap)
ASEAN, thīralưk khrop rō̜p 20 pī ... 1987: t.p. (Samākhom Prachāchāt hǣng ʻĒsīa Tawan ʻō̜k Chīang Tai)
Sōda, K. Tung nan Ya kuo hsieh yü Jih-pen ti kuan hsi, 1985: t.p. (Tung nan Ya kuo hsieh) p. 1 (Tung nan Ya kuo chia hsieh hui)
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), 1995.
L'Association des nations du Sud-Est asiatique, 1997: cover (A.N.S.E.A.)
ASEAN documents series, 1967-1988: t.p. (Association of Southeast Asian Nations)
Āsiyān karār̲int̲e yāthārthyaṅṅaḷ, 2009: t.p. (Āsiyān) p. facing t.p. (Asean)
Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅam kyeʺ lakʻ des myāʺ ʼa tvakʻ sabhāva bheʺ lyhoʹ khya reʺ kui paññā reʺ kaṇḍa tvaṅʻ poṅʻʺ capʻ thaññʻʹ svaṅʻʺ choṅʻ rvakʻ reʺ lamʻʺ ññvhanʻ, [2011?]: cover (ʼA rheʹ Toṅʻ ʼĀrha Nuiṅʻ ṅaṃ myāʺ ʼA saṅʻʺ; ʼĀchīyaṃ)
Equivalent(s)ASEAN
National bib agency no.1000J2571E
Quality codenlc