The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Uniwersytet Jagielloński

LC control no.n 80050401
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingUniwersytet Jagielloński
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)I︠A︡gellonskiĭ universitet
I︠A︡gelonski universitet
I︠A︡hellonsʹkyĭ universytet
I︠A︡helonski universitėt
Jagelló Egyetem
Jagellonian University
Jagiellonian University in Cracov
Jagellonische Universität Kraków
Jagiellonen-Universität
Jagiellonian University
Kraków. Uniwersytet Jagielloński.
U.J.
UJ
Universidad Yaguellónica de Cracovia
Universitas Iagellonica
Universitas Jagellonica
Université de Cracovie
Université Jagellon de Cracovie
Université Jagellonne
Uniwersytet Krakowski
Iagiellonian University
Jagiellonian University in Krakow
See alsoPredecessor: Szkoła Główna Koronna (Kraków, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities
Beginning date1817
Associated countryPoland
LocatedKraków (Poland)
Found inLessing und Probleme der deutschen und der polnischen Aufklärung, 1983 (subdiv.) p. 7 (Jagiellonen-Universität)
Budziński, F. Nauka w procesie rozwoju sił wytwórczych, 1983: t.p. (Uniwersytetu Jagiellońskiego) added t.p. (Universitas Iagellonica)
Studien aus der neueren europäischen Verwaltungsgeschichte, 1978: t.p. (Jagellonische Universität Kraków)
Wielka encykl. powsz.: v. 11, p. 820-821 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; founded 1364 as Akademia Krakowska; during reform of 1777-1783 adopted name Szkoła Główna Koronna; date of name change to Uniwersytet Jagiellónski not given)
Grzelecki, W. Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773, 1986: t.p. (Uniwersytetu Krakowskiego)
Messianisme et slavophilie, 1987: t.p. (Université Jagellonne)
Przyborowski, Józef. Doświadczenia z odmianami pszenicy ozimej przeprowadzone w latach 1936-1934, 1936: t.p. (U.J.; Kraków)
La Langue de bois en Pologne-- et ailleurs, 1989: t.p. (Université Jagellon de Cracovie ; Uniwersytecie Jagiellońskim)
Shli︠a︡kham stahoddzi︠a︡ŭ, 1992: t.p. (I︠A︡helonski universitėt)
Zoonidos, 1993: flap of back cover (Universidad Yaguellónica de Cracovia)
Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze, 1992-1993: t.p. (Uniwersytet Jagielloński; I︠A︡hellonsʹkyĭ universytet)
Polskie ethos i logos, 2008: t.p. verso (Iagiellonian University)
Costs, organization and management of hospitals, 2010: p. facing t.p. (Jagellonian University in Cracov)
Standard Turkic C-type reduplications, 2014: t.p. (Jagiellonian University in Krakow)
Polsko-węgierskie badania hungarologiczne, 2018: title page (a Jagelló Egyetem)
Wikipedia, January 28, 2020 (Jagiellonian University; Uniwersytet Jagielloński; Latin: Universitas Iagellonica Cracoviensis; former name: University of Kraków (1364-1817))
Polish Wikipedia, January 28, 2020 (Uniwersytet Jagielloński; historic names: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; name changed in 1817 to Jagielloński to emphasize its connections with the Jagiellonian dynasty)