The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Chiang, Kai-shek, 1887-1975

LC control no.n 80057046
Descriptive conventionsrda
Personal name headingChiang, Kai-shek, 1887-1975
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Jiang, Jieshi, 1887-1975.
Jiang, Jie-shi, 1887-1975
Jiangjieshi, 1887-1975
Jian, Jieshe, 1887-1975
Chiang, Chieh-shih, 1887-1975
Ciang, Caiscek, 1887-1975
Tschiang, Kaischek, 1887-1975
Chan, Kaĭshi, 1887-1975
Shō, Kaiseki, 1887-1975
Chang, Kae-sŏk, 1887-1975
Tưởng, Giới Thạch, 1887-1975
Chang, Kai-scek, 1887-1975
蒋介石, 1887-1975
蔣介石, 1887-1975
Jiang, Ruiyuan, 1887-1975
Chiang, Jui-yüan, 1887-1975
蒋瑞元, 1887-1975
Jiang, Zhoutai, 1887-1975
Chiang, Chou-tʻai, 1887-1975
蔣周泰, 1887-1975
Jiang, Zhiqing, 1887-1975
Chiang, Chih-chʻing, 1887-1975
蒋志清, 1887-1975
Jiang, Zhongzheng, 1887-1975
Chiang, Chung-cheng, 1887-1975
蒋中正, 1887-1975
蔣中正, 1887-1975
Kaischek, Tschiang, 1887-1975
Birth date18871030
Death date19750405
Place of birthXikou zhen (Zhejiang Sheng, China)
Place of deathYangmingshan (Taiwan)
Special noteMachine-derived non-Latin script reference project.
Non-Latin script references not evaluated.
Non-Latin script references reviewed in NACO CJK Funnel References Project.
Found inGregory, J. S. Jiang Jie-shi, 1887-1975, c1982: CIP t.p. (Jiang Jie-shi)
Bortone, F. La stella azzurra di Ciang Caiscek, 1981: t.p. (Ciang Caiscek)
Chiang, W.-k. Der chinesisch-japanische Krieg 1937-1945, 1986: t.p. (Tschiang Kaischek)
Zoratto, B. Chang Kai-Scek, 1986
Wang, F.M. Chiang Chieh-shih chuan, 1989: t.p. (蒋介石 = Chiang Chieh-shih) cover (Jiangjieshi [in rom.])
Voront︠s︡ov, V.B. Sudʹba kitaĭskogo Bonaparta, 1989: cover (Chan Kaĭshi)
Chʻen, T.T. Mao Tse-tung yü Chiang Chieh-shih, 1993: t.p. (蔣介石 = Chiang Chieh-shih; Jian Jieshe [in rom., sic])
Chiang Chieh-shih ti tsung heng sheng ya, 1995: p. 1, 3rd group (b. 10-30-1887, Hsi-kʻou chen, Feng-hua hsien, Chekiang Prov.; infant name: 瑞元 = Jui-yüan, genealogical name: 周泰 = Chou-tʻai, name used at school: 志清 = Chih-chʻing; later chg. name to 介石 = Chieh-shih, also 中正 = Chung-cheng) p. 319 (d. Apr. 5, 1975, Yang-ming-shan, Taipei)
Tưởng Giới Thạch bạn và thù, 2000: t.p. (Tưởng Giới Thạch)
Associated languagechi