The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Pastusiak, Longin

LC control no.n 80109093
Descriptive conventionsrda
Personal name headingPastusiak, Longin
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Associated countryPoland
Birth date19350822
Profession or occupationPolitical scientists Americanists
Found inHis Rola Stanów Zjednoczonych w remilitaryzacji Niemiec Zachodnich, 1964.
His Wielkie mocarstwa wobec podziału i zjednoczenia Niemiec, 1983: t.p. (Longin Pastusiak) p. 2 of cover (prof. dr hab.)
Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 2015: title page (Longin Pastusiak) page 4 of cover (Prof. dr hab. Longin Pastusiak; political scientist and Americanist; worked in the Polski Instytut spraw Międzynarodowych, 1963-1993; profesor nadzwyczajny, 1978; profesor zwyczajny, 1986; professor at the Universytet Gdański, 1994-2005; representative of the Gdanska Ziemia in the Sejm, 1991-2001)
Longin Pastusiak, 2005: p. 15 (b. Aug. 22, 1935)
Associated languagepol