The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Fan, Zhongyan, 989-1052

LC control no.n 81007525
Descriptive conventionsrda
Personal name headingFan, Zhongyan, 989-1052
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Fan, Chung-yen, 989-1052
范仲淹, 989-1052
Fan, Wenzheng, 989-1052
Fan, Wen-cheng, 989-1052
范文正, 989-1052
Fan, Xiwen, 989-1052
Fan, Hsi-wen, 989-1052
范希文, 989-1052
Zhu, Yue, 989-1052
Chu, Yüeh, 989-1052
朱說, 989-1052
Birth date0989
Death date1052
Special noteMachine-derived non-Latin script reference project.
Non-Latin script references not evaluated.
Non-Latin script references reviewed in NACO CJK Funnel References Project.
Found inLo, C. Lun Fan Chung-yen chih kung te yü wen hsüeh, 1976.
Lo, C.C. Fan Chung-yen chih kung te yü wen hsüeh, 1976: p. 27 (t. 希文 = Hsi-wen; native of Su-chou Wu-hsien) p. 33, etc. (b. Tuan-kung 2nd yr., 8th mo., 2nd day, i.e. 9-15-989, in Hsü-chou; named 朱說 = Chu Yüeh when widowed mother married into Chu family; name chg. back to Fan in 1017)
Sung jen chuan chi tzu liao so yin, 1977-1984: v. 2, p. 1648 (范仲淹 = Fan Chung-yen; chin shih 1015; d. Huang-yu 4th yr., 5th mo., 20th day, i.e. 6-19-1052; posth. 文正 = Wen-cheng)