The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Felczak, Wacław

LC control no.n 81032897
Descriptive conventionsrda
Personal name headingFelczak, Wacław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date19160529
Death date19931023
Found inAuthor's Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania ... 1964.
Przez dwa stulecia, XIX i XX w, 1993: t.p. (... prof. Wacławowi Felczakowi) p. 7 (b. 5/29/1916, Golbice) publisher's insert (d. 10/23/1993, Warszawa)
Associated languagepol