The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Gosudarstvennyĭ institut teatralʹnogo iskusstva im. A.V. Lunacharskogo

LC control no.n 81095807
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingGosudarstvennyĭ institut teatralʹnogo iskusstva im. A.V. Lunacharskogo
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского
Moscow. Gosudarstvennyĭ institut teatralʹnogo iskusstva
Gosudarstvennyĭ institut teatralʹnogo iskusstva (Moscow, Russia)
Russian S.F.S.R. Gosudarstvennyĭ institut teatralʹnogo iskusstva im. A.V. Lunacharskogo
Gosudarstvennyĭ institut teatralʹnogo iskusstva imeni A.V. Lunacharskogo
GITIS
G.I.T.I.S.
Gosudarstvennyĭ ordena Trudovogo Krasnogo Znameni i ordena Druzhby Narodov institut teatralʹnogo iskusstva im. A.V. Lunacharskogo
Russian S.F.S.R. Ministerstvo kulʹtury. Gosudarstvennyĭ institut teatralʹnogo iskusstva im. A.V. Lunacharskogo
See alsoRossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ teatralʹnogo iskusstva
    Browse this term in  LC Authorities
Special noteMachine-derived non-Latin script reference project.
Non-Latin script reference not evaluated.
Unused subdivision: Kafedra rezhissury
Found inIts Zapiski ... 1940.
Problemy stili︠a︡ i zhanra v teatralʹnom iskusstve, 1979: t.p. (Gosudarstvennyĭ ordena Trudovogo Krasnogo Znameni i ordena Druzhby Narodov institut teatralʹnogo iskusstva im. A.V. Lunacharskogo) verso t.p. (GITIS)
Russkai︠a︡ klassika i mir. teatr. prot︠s︡., 1983: t.p. (Gosudarstvennyĭ ordena Trudovogo Krasnogo Znameni i ordena Druzhby Narodov institut teatralʹnogo iskusstva im. A.V. Lunacharskogo)
Iz istorii sovetskoĭ nauki ... 1988: t.p. (Ministerstvo kulʹtury RSFSR, Gosudarstvennyĭ ordena Trudovogo Krasnogo Znameni i ordena Druzhby Narodov institut teatralʹnogo iskusstva im. A.V. Lunacharskogo)
Not found inAntologii︠a︡ opernogo tvorchestva moskovskikh kompozitorov, 2003- : v. 1, t.p. verso (Rossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ teatralʹnogo iskusstva; GITIS); Rossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ teatralʹnogo iskusstva website, Nov. 17 2003 (Rossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ teatralʹnogo iskusstva; GITIS; Russian Academy of Theatre Arts; founded 1878)