The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Żyrardów (Poland)

LC control no.n 81128011
Descriptive conventionsrda
Geographic headingŻyrardów (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Żyrardów
Variant(s)Żyrardów, Poland
Zshirardov (Poland)
Found inPinkas Zshirardov, 1961.
BGN, per phone call, 9/28/81 (Żyrardów; ppl, 52°04ʹN 20°26ʹE)
Mapa Polski online, Feb. 26, 2016 (Żyrardów; in woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gmina Żyrardów)
   <mapa.szukacz.pl>
Geographic area codee-pl---