The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Massalski, Adam

LC control no.n 81135443
Descriptive conventionsrda
Personal name headingMassalski, Adam
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date1942
Found inNauczyciele kielecczyzny w walce o szkołę polską w latach okupacji 1939-1945, 1979 (a.e.) verso t.p. (Adam Massalski)
Biblioteka Narodowa database, Sept. 13, 2006: (Massalski, Adam (1942- ))
Słownik biograficzny--nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833-1862, 2007: t.p. (Adam Massalski) p. 4 of cover (dr hab., profesor)
Associated languagepol