The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Słowiński, Roman

LC control no.n 81142096
Personal name headingSłowiński, Roman
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inHis Algorytmy sterowania rozdziałem zasobów różnych kategorii w kompleksie operacji, 1980: t.p. (Roman Słowiński)
Stochastic versus fuzzy appro. to multiobjective ... 1991: CIP t.p. (Roman Slowinski) data sheet (b. 03-16-52)