The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Suchodolski, Stanisław

LC control no.n 82019473
Descriptive conventionsrda
Personal name headingSuchodolski, Stanisław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date1936
Found inHis Początki mennictwa w Europie środkowej, wschodniej i północnej, 1971.
Źródła historyczne wydobywane z ziemi, 2008: t.p. (Stanisława Suchodolskiego) p. 122 (b. 1936)
Associated languagepol