The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Kruppé, Jerzy

LC control no.n 82043443
Descriptive conventionsrda
Personal name headingKruppé, Jerzy
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date1931
Found inKociszewski, L. Badania fizykochemiczne ceramiki warszawskiej XIV-XVII wieku, 1973.
Balcerzak, E. Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku, 1983: t.p. (Jerzy Kruppe)
National Library of France in VIAF, Oct. 21, 2016 (hdg.: Kruppé, Jerzy (1931- ))
Associated languagepol