The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Dąbrowski, Bronisław

LC control no.n 82083088
Descriptive conventionsrda
Personal name headingDąbrowski, Bronisław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inLudzie chorzy i starsi w Kościele, 1981 (a.e.) t.p. (bpa Bronisława Dąbrowskiego)
Rozmowy z władzami PRL, 1995: t.p. (Arcybiskup Dąbrowski) p. 5 (Bronisław Wacław Dąbrowski, b. Nov. 2 1917)