The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Arnold, Stanisław

LC control no.n 82089371
Descriptive conventionsrda
Personal name headingArnold, Stanisław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date1895-12-20
Death date1973-11-03
Found inHis Geografia historyczna Polski, 1951.
Enc. powsz. PWN, 1973-1976: v. 1, p. 136 (Arnold, Stanisław, b. 1895)
Poczet dziekanów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z kroniką zdarzeń w latach 1915-2018, 2019: page 81 (Stanisław Arnold; born December 20, 1895) page 82 (died November 3, 1973)