The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Związek Kompozytorów Polskich (Poland)

LC control no.n 82233626
Corporate name headingZwiązek Kompozytorów Polskich (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)ZKP
Z.K.P.
Polish Composers' Union
Związek Kompozytorów Polskich
Found inOgólnopolsk. Konf. Muzyk. (12th : 1978 : Kraków, Poland). Muzyka polska a modernizm, 1981: t.p. (Związku Kompozytorów Polskich)
LC data base, 1/6/84 (hdg.: Związek Kompozytorów Polskich; variants: Polish Composers' Union)
Encykl. powsz. PWN, 1976: v. 4, p. 806 (Związek Kompozytorów Polskich (ZKP); established in 1945)