The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

John III Sobieski, King of Poland, 1629-1696

LC control no.n 83019538
Descriptive conventionsrda
Personal name headingJohn III Sobieski, King of Poland, 1629-1696
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Giovanni III Sobieski, King of Poland, 1629-1696
Jan III Sobieski, King of Poland, 1629-1696
Joannes III Sobieski, King of Poland, 1629-1696
Johannes Sobietzki III, King of Poland, 1629-1696
Sobieski, Jan, 1629-1696
Sobieski, John, 1629-1696
Sobietzki, Johannes, 1629-1696
Birth date1629
Death date1696
Found inSobieski, J. The life of King John Sobieski ... c1915.
Komasara, I. Jan III Sobieski--miłośnik ksiąg, 1982: (Jan III Sobieski)
Encykl. powszechna PWN, 1974: v. 2, p. 326 (Jan III Sobieski (1629-1696))
Enc. Brit., 15th ed., 1977: v. 5, p. 574 (John III Sobieski, of Poland, 1629-1696)
Americana, 1975: v. 16, p. 157 (John III Sobieski, King of Poland, 1624-1696)
Wójcik, Z. Jan Sobieski, 1629-1696, 1983: t.p. (Jan Sobieski)
Klimaszewski, B. Jan III Sobieski w literaturze polskiej i zachodnioeuropejskiej XVII i XVIII wieku, 1983: added t.p. (Joanne III Sobieski)
Colliers, 1984: v. 13, p. 600 (John III Sobieski)
Biliński, B. Le glorie di Giovanni III Sobieski, vincitore di Vienna, 1683, nella poesia italiana, 1990.