The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Brzęk, Gabriel

LC control no.n 83064140
Personal name headingBrzęk, Gabriel
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Dewajtis
Found inHis Złoty wiek ornitologii polskiej, 1959.
His Benedykt Dybowski, życie i dzieło, 1981: t.p. (Gabriel Brzęk) jkt. (b.d. 1908)
Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie ... 1994: t.p. (Gabriel Brzęk) p. 4 of cover (prof. zw. dr hab., dr h.c. Akademii Rolniczej w Lublinie)
Ksiądz Michał Pilipiec ("Ski"), 1995: t.p. (Gabriel Brzęk; "Dewajtis")