The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Jasov (Slovakia)

LC control no.n 83142087
Geographic headingJasov (Slovakia)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageSlovakia--Jasov
Variant(s)Jasov (Czechoslovakia)
Found inOrmisová-Zahumenská, B. Súpis hudobnín z bývalého premonštrátskeho kláštora v Jasove, 1967-: v. 1, t.p. (v Jasove)
Phone call to BGN 9-28-83 (Jasov, ppl. 48°41ʹN, 20°59ʹE)
Geographic area codee-xo---