The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Poland. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

LC control no.n 83212122
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingPoland. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Poland. Ministry for Foreign Affairs
Poland. Spraw Zagranicznych, Ministerstwo
Poland. Ministry of Foreign Affairs
Poland. Foreign Affairs, Ministry for
Poland. Ministerstvo inostrannykh del
Poland. MSZ
Found inDocuments and materials, No. 10 (1982): t.p. (Ministry for Foreign Affairs; Warsaw)
LC data base, 8/29/83 (hdg.: Poland. Ministerstwo Spraw Zagranicznych; usage: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej)
LC manual auth. cd. (hdg.: Poland. Ministerstwo Spraw Zagranicznych; variants: Ministry of Foreign Affairs; Ministerstvo inostrannykh del)
Z tajnych biuletynów MSZ II Rzeczypospolitej, 2014.