The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Instytut Badania Najnowszej Historji Polski (Warsaw, Poland)

LC control no.n 84052367
Corporate name headingInstytut Badania Najnowszej Historji Polski (Warsaw, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
See alsoInstytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (Warsaw, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities
Special noteIncludes the old catalog heading: Warsaw. Instytut Józefa Piłsudskiego.
Found inNiepodległość, t. 1 (1929/1930): t.p. (... Instytutu Badania Najnowszej Historji Polski; Warsaw)
LC manual cat. (hdg.: Warsaw. Instytut Józefa Piłsudskiego; founded 1923 as Instytut Badania Najnowszej Historii Polski; name changed 1935 to Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski)
Not found inPiłsudski, J. Pisma zbiorowe, 1937-1938: t. 1-10, t.p. (Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski)