The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Roszkowski, Wojciech

LC control no.n 84059715
Descriptive conventionsrda
Personal name headingRoszkowski, Wojciech
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Roszkowski, W. (Wojciech)
See alsoAlbert, Andrzej
    Browse this term in  LC Authorities
Birth date1947
Found inKształtowanie się podstaw polskiej gospodarki państwowej w przemyśle i bankowości w latach 1918-1924, 1982: t.p. (Wojciech Roszkowski)
Historia Polski, 1914-1990, 1991: t.p. (Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert)) spine (W. Roszkowski) p. 5 (Andrzej Albert is a pseud.) cover p. 4 (b. 1947)
Associated languagepol