The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Zittau (Germany)

LC control no.n 84064464
Geographic headingZittau (Germany)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageGermany--Zittau
Variant(s)Zittau, Ger.
Żytawa (Germany)
Žitava (Germany)
Found inTourist Verlag. Stadtplan Zittau, Massstab ca. 1:10 000, c1983/84: map recto (Zittau)
LC data base, 7/13/84 (hdg.: Zittau, Ger.)
BGN gaz., E. Ger., 1983 (Zittau, ppl, 50°54ʹN 14°50ʹE)
Skupiska czeskie w Kłodzkiem, Raciborskiem, Głubczyckiem i Żytawskiem wobec planów zmiany granic państwowych po II wojnie światowej, ©2009: p. 171 (Żytawa; Žitava)
Geographic area codee-gx---