The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Zois, Siegmund, Freiherr von Edelstein, 1747-1819

LC control no.n 84120262
Descriptive conventionsrda
Personal name headingZois, Siegmund, Freiherr von Edelstein, 1747-1819
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Edelstein, Siegmund Zois, Freiherr von, 1747-1819
Zois, Žiga, baron Edelstein, 1747-1819
Zois, Sigismondo, 1747-1819
Birth date1747-11-23
Death date1819-11-10
Found inKovač, T. Najbogatejši Kranjec, 1979: p. 6, etc. (Zois) jkt. (... Žigi Zoisu)
Enc. Jug., 1955-1971 (Zois, Žiga, baron Edelstein; b. 11/23/1747; d. 11/10/1819)
Allg. Deut. Biog. (Zois, Siegmund, Freiherr von Edelstein; b. 11/23/1747; d. 11/10/1819)
Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa, 2015: t.p. (Sigismonda (Žiga) Zoisa = Sigismondo (Žiga) Zois)