The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Zambrów (Poland)

LC control no.n 84168554
Descriptive conventionsrda
Geographic headingZambrów (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Zambrów
Variant(s)Zambrov (Poland)
Found inMroczek, J.S. Zambrów, zarys dziejów, 1982: t.p. (Zambrów)
BGN phone call 8-24-84 (Zambrów, ppl., 52°59ʹN, 22°15ʹE; variant: Zambrov)
Mapa Polski online, viewed Mar. 11, 2014 (Zambrów; in woj. podlaskie, pow. zambrowski, gmina Zambrów)
Geographic area codee-pl---